logoT I T A N I C


---
menu
Knihy
Muzea a galerie (obalka knihy)

Národní kulturní památky
a památky České Republiky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO

Knížka je určena široké veřejnosti – rodinám, školám, knihovnám, turistům, cestovním kancelářím a informačním centrům, novinářům, badatelům, úřadům, zkrátka všem, kdo se zajímají o historii, kulturu a památky. Texty jsou stylizovány jako stručná encyklopedická hesla se záměrem sdělit co nejvíce faktických a užitečných informací na malém prostoru. Nechceme uživatele zahltit letopočty, jmény a podrobnostmi, které vážnější zájemci najdou v odborné literatuře, v bedekrech nebo v informačních materiálech jednotlivých provozovatelů NKP. Chceme přinést základní orientaci v historickém a stavebním vývoji konkrétní památky a upozornit na zajímavosti a souvislosti, které by mohly motivovat k návštěvě objektu.


Ukázka z knihy:

BRNO
Brněnský kraj (okres Brno-město)

Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově
Majetek města Brno svěřený Správě hřbitovů města Brna
NKP 1989
Vídeňská 96, 639 00 Brno
telefon 05/43212762

Pietní území (zřízeno v letech 1945—46, upraveno v roce 1980 ing. arch. Denkem) tvoří samostatný celek v jižní části Ústředního hřbitova, dominuje mu kolumbárium s urnami s popelem 283 důstojníků Rudé armády. Mezi kolumbáriem a schodištěm jsou umístěny hromadné hroby sovětských vojáků, uprostřed pilíře se sochou vojína (F. V. Fojt). Celkem je zde pohřbeno 3648 sovětských vojáků padlých v Brně a okolí, 1501 rumunských vojáků padlých při osvobození (jediné pohřebiště u nás) a více než sto příslušníků domácího odboje.
Hřbitov je přístupný denně: od května do srpna 6—20 hodin, v dubnu a září do 19 hodin, v březnu a říjnu 7—18 hodin, přes zimu do 17 hodin. Na Ústředním hřbitově je pohřbeno množství významných osobností (např. J. Dobrovský, K. Absolon, L. Janáček,G. Mendel aj.), je zde i jeden z největších vojenských hřbitovů v republice. Pietní akty konány za účasti Brněnských ostrostřelců.

Hrad a pevnost Špilberk
Majetek města Brna
NKP 1962
Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
telefon 05/42211584 (též fax)
e-mail muzeum.brno@brn.czn.cz

Původně gotický přemyslovský hrad z druhé třetiny 13. století byl ve středověku markraběcí rezidencí. V roce 1578 hrad vyhořel a byl obnoven jako vojenská pevnost, od roku 1673 trvale také vězením. Pevnost byla dále opevňována a odolala vojenským vpádům v 18. století. Od 19. století obávanou věznicí pro kriminální a politické vězně z celé monarchie (zejména pro protihabsburské vzbouřence národnostních hnutí). Od roku 1984 probíhá rekonstrukce celého hradního komplexu. V okolí špilberský park (založen v 70. letech 19. století).
V objektu hradu je přístupná historická expozice, umělecké muzejní sbírky ("Od renesance po modernu"), expozice "O nové Brno" (brněnská architektura 1919—39). Otevřeno od května do září denně kromě pondělí 9--18 hodin, v dubnu a říjnu 9—17 hodin, v listopadu až březnu od středy do neděle 10--17 hodin. Kasematy s expozicí "Špilberk – žalář národů" a expozicí o barokním pevnostním stavitelství a vězeňství na přelomu 18. a 19. století jsou přístupné od května do září denně kromě pondělí 9--18 hodin (o prázdninách nemají zavírací den), od října do dubna 9--17 hodin denně mimo pondělí. Skupiny od 10 osob mohou jít do kasemat s průvodcem (za příplatek výklad možný též v angličtině, němčině, italštině, anglické popisky). Krátkodobé výstavy, o prázdninách na hradní baště kulturní programy. Základní vstupné do expozice 50 Kč; kasematy 20 Kč; kasematy + expozice 60 Kč. Rodinné slevy; každou první sobotu v měsíci "Klub Čtyřlístek" -- zdarma pro děti (ve všech objektech).
Foto: Špilberk

Kostel sv. Jakuba Většího
Majetek římskokatolické církve
NKP 1995
Římskokatolická farnost u sv. Jakuba, Jakubská 11, 602 00 Brno, telefon 05/42213835

Vybudován během 15. a 16. století jako trojlodní síň (stavbu zahájil roku 1502 A. Pilgram severním portálem s předsíní). V zásadě jde o pozdně gotickou stavbu se staršími architektonickými prvky v presbytáři (klenební žebra, chrliče). Jehlová špice renesanční věže (dokončena 1592) dosahuje výše 92 m (na jižní straně visí na záklenku okna v prvním patře populární plastika nahatého mužíčka, zvaného Nehaňba). V roce 1878 prošel kostel necitlivě provedenou regotizací (H. Ferstel). V interiéru kostela vynikají kamenné gotické reliéfy, dřevěný krucifix (severoitalská práce z konce 13. století), kazatelna a barokní varhany z tmavého dřeva.

Interiér je přístupný denně 9--19 hodin, mše svatá denně v 8 a 19 hodin, v sobotu pouze v 8 hodin, v neděli též v 7, 9 a 11 hodin.
Foto: Interiér kostela sv. Jakuba Většího

Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem
V majetku a správě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
NKP 1978
Králova 45, 612 00 Brno-Žabovřesky
telefon 05/41321249, 41210333

Kounicovy koleje jsou jedním z nejvýznamnějších památných míst boje proti fašismu v České republice. Volně stojící čtyřpatrová budova z let 1922—23 (K. H. Kepka) se sgrafitovou výzdobou fasády (K. Novák) sloužila od konce roku 1939 pro účely gestapa. Koleje byly přeměněny ve vězeňské cely, koupelny se používaly k výslechům, společenský sál byl shromaždištěm transportů do koncentračních táborů. V roce 1941 zřízeno popraviště, kde bylo popraveno přes 1350 lidí. Nádvoří je pietně upraveno (plastika umučeného muže, tři žulové symboly šibenic, kovářské symboly zátarasů, kamenné mříže), v přilehlém parku pomník Vítězství nad fašismem (kamenný pylon se zaťatou pěstí, po stranách desky s výčtem vězení a poprav českých vlastenců a studentů a jména bojišť na východní frontě, kudy postupovaly čs. jednotky).
Areál kolejí je veřejnosti volně přístupný, park je v zimě uzavřen.

Moravské zemské desky
uložené v Moravském zemském archivu
NKP 1998
Moravský zemský archiv, Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno
telefon 05/42162308

Dokladují zemskou stavovskou suverenitu, práva, svobody a majetkové držby. Tvoří je zemské desky cúdy (soudu) olomoucké a brněnské.
Desky byly vydány tiskem; originály nejsou badatelům půjčovány.

Petrov
Majetek římskokatolické církve
NKP 1989
Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno
telefon 05/42212947
Farní úřad Brno-dóm, Petrov 9, 602 00 Brno
telefon 05/43235031

Významný urbanistický celek, spojený s počátky města Brna, prošel různými architektonickými podobami. Dnešní budovy, obklopující chrám, jsou převážně barokní na starších základech. Kostel sv. Petra a Pavla byl původně (konec 13. století) bazilikou s dvěma věžemi (při archeologickém průzkumu odkryty zbytky románské krypty z konce 12. století), přestavovanou v gotické době (z doby kolem roku 1500 se dochovala např. kazatelna zvaná Kapistránka na pravém věžním opěráku). Po rozsáhlé barokní obnově (polovina 18. století) byl kostel na konci 19. a začátku 20. století regotizován. Tehdy vznikla dvojice věží podle vzoru francouzských katedrál, která se stala symbolem Brna. V interiéru bylo regotizováno kněžiště, chrámové lodi byla ponechána barokní úprava. Hodnotný mobiliář (zejména plastiky J. Schweigla).
Kostel je přístupný denně 8.30—17 hodin, mše svatá v 17.30 hodin. Budovy využívány brněnským biskupstvím a kapitulou.
Foto: Petrov

Vila Tugendhat
Majetek města Brno provozuje Muzeum města Brna
NKP 1995
Černopolní 45, 613 00 Brno
telefon 05/45212118
e-mail muzeum.brno@brn.czn.cz

Funkcionalistická stavba (1929—30) německého architekta Ludwiga Mies van der Rohe je jedním ze základních děl světové moderní architektury. Jednoprostorový bezchodbový dům je příkladem nového pojetí interiéru i celkové dispozice (ústřední prostor vily je dělen pouze náznakově kulisovými stěnami). Ve svažitém terénu zahrada. Původní majitelé, po nichž má dům jméno, ho užívali do roku 1938, kdy uprchli před nacisty, později sloužil různým účelům. Od roku 1980 v majetku města, od roku 1999 expozice o autorovi.
Vila se nachází v blízkosti Dětské nemocnice ve vilové čtvrti Černá pole. Otevřeno celoročně od středy do neděle 10--18 hodin. Prohlídka pouze s průvodcem, základní vstupné 80 Kč.
Foto: Vila Tugendhat

---

Nakladatelství TITANIC, http://www.titanic.n.cz, titanic.n@gmail.com, Plzeňská 222, 150 00 Praha 5, tel: 257211257
[ Úvod | Knihy | Turistické informace | Fotoarchiv | Tiskové služby ]