logoT I T A N I C


---
menu
Knihy
Muzea a galerie (obalka knihy)

Muzea & galerie

Praktická kapesní encyklopedie obsahuje ve všech regionech naší vlasti včetně Prahy, které mají stálé expozice a jsou otevřené v pravidelných časech. Obsahuje rovněž adresy, telefony, faxová čísla, kontakt přes internet, popis umístění v městě nebo obci, aktuální otevírací doby, ceny vstupného, upozornění na možnost odborného výkladu, dobu prohlídky a další užitečné informace. Nepostradatelná pomůcka pro plánování vycházek, zájezdů a výletů je určena
- sběratelům a všem milovníkům umění, historie, starožitností, techniky, přírodních věd a kuriozit
- turistům a výletníkům, cyklistům a motoristům
- učitelům, rodinám s dětmi, vedoucím oddílů, skautům
- cestovním a informačním kancelářím, knihovnám
- úřadům měst a obcí, muzejníkůmÚvod k encyklopedii:

Podle definice ICOM (International Council of Museums) jsou muzea stálé sbírkotvorné instituce, které konzervují a vystavují sbírkové předměty kulturního a vědeckého významu za účelem studia, výchovy a dalšího využívání.

Funkce muzea není tedy pouze sběratelská (sbírkotvorná), ale také popularizační. Jeho posláním je také pořádat výstavy, přednášky, organizovat, publikovat, spolupracovat se školami, badateli i širokou veřejností. V českých zemích má tato práce dlouhou tradici. Ve velkých městech i docela malých obcích jsou muzea tradičním střediskem vzdělanosti a kulturního dění. Vznikala postupně během posledních dvou století a shromáždila na padesát miliónů sbírkových předmětů ze všech oborů lidské činnosti i vědění. Byla často zakládána jako výraz vlasteneckého cítění a touhy po národní emancipaci v době, kdy země patřily ještě do rakousko-uherského svazku, i později, po vzniku samostatné Československé republiky. Samostatnou kapitolou jsou galerie, tedy vlastně muzea specializovaná na výtvarné umění. Nejstarší z nich je Národní galerie v Praze, staletou historii má pražské Uměleckoprůmyslové muzeum a Moravská galerie v Brně. Základem galerijních sbírek založených ve 20. století (nejdříve v Liberci a Roudnici) byly často dary soukromých sběratelů. V posledních šedesáti letech postupně vznikaly ve všech oblastech republiky státní galerie, naplňující stanovené sbírkotvorné programy.

O úrovni českého muzejnictví svědčí nejen 7 miliónů návštěvníků, kteří průměrně každý rok muzea a galerie navštíví, ale i zvláštní ceny "European Museum of the Year Award", které propůjčila Rada Evropy expozicím Náprstkova muzea v Praze (1992), Lapidáriu Národního muzea v Praze (1995) a Prácheňskému muzeu v Písku (1996).

V této knížce Vám předkládáme soupis více než šesti stovek muzeí a galerií. Najdete v něm pouze instituce, které mají trvalé expozice, přístupné v pravidelnou otevírací dobu - nezahrnuli jsme (až na odůvodněné zmínky) muzea a památníky, které je možno navštívit jen na objednávku, po telefonickém ohlášení, nebo s jinou komplikací.

Většina muzeí a galerií pořádá také výstavy -- u některých hesel stručně upozorňujeme na jejich tematiku. Nezařadili jsme však instituce, které se prezentují výhradně proměnnými krátkodobými výstavami, ani galerie prodejní. Až na významné výjimky též nezmiňujeme četná chrámová, hradní a jiná lapidária, tedy sbírky originálů kamenných plastik a architektonických prvků, nevyužitých, nahrazených kopiemi, nebo získaných z vykopávek, ze zrušených historických staveb apod. Neuvádíme dále muzea a galerie, které své stálé expozice teprve připravují, nemají expoziční prostory či je rekonstruují. I tak je samozřejmě možné, že se v praxi setkáte s nějakou změnou, ke které došlo z provozních důvodů. Pokud nejsou provozovateli přímo některá muzea, neuvádíme ani významné sbírky a umělecké kolekce, které jsou součástí prohlídkových tras na hradech a zámcích.

Hesla v naší malé encyklopedii jsou členěna místopisně v abecedním pořádku pro celou Českou republiku. Pokud má muzeum pobočky v jiném městě nebo obci, upozorňujeme na to na konci hesla. Pobočky ve stejném místě následují za hlavní institucí a jsou označeny společnou zkratkou. Jako pomůcku pro plánování Vašich výletů uvádíme otevírací doby jednotlivých muzeí a galerií, i když je pochopitelné, že z provozních důvodů může dojít ke změnám. Před návštěvou, zejména ve skupinách, doporučujeme telefonicky se ujistit, že otevírací hodiny platí. Většina institucí také nabízí návštěvníkům, zejména skupinám, na objednávku prohlídku i mimo obvyklou provozní dobu nebo mimo uvedenou turistickou sezónu. V případě zájmu o takovou návštěvu se informujte písemně nebo telefonicky.

Pro Vaši orientaci se zmiňujeme také o vstupném, které se platí v jednotlivých objektech, i když je pochopitelné, že v jeho výši může časem dojít ke změnám (inflace, rozšíření expozic, probíhající výstava apod.). Ke službám, poskytovaným jednotlivými muzei a galeriemi, patří často odborný výklad (zejména pro skupiny), někde i v cizích jazycích: obvykle je možné o výklad na místě požádat, nebo ho pro jistotu objednat předem - většinou stačí telefonická domluva. Upozorňujeme na muzea, která je možné shlédnout pouze v doprovodu průvodce (v tom případě připojujeme orientační údaj o přibližné délce prohlídky - je třeba přijít s dostatečnou časovou rezervou před koncem otevírací doby). Uvádíme též informaci o případné možnosti pro badatele, studenty a další zájemce využít odbornou či regionální muzejní knihovnu; poukazujeme i na publikační činnost muzea (periodika, odborné edice aj.).

Hesla v naší malé encyklopedii vznikla ze spolupráce s jednotlivými muzei - přímo nebo prostřednictvím Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, která nám poskytla cenné základní údaje a řadu odborných konzultací. Její průběžně aktualizovaná databáze je přístupná v síti internetu na adrese www.cz-museums.cz.

Pro případné další vydání uvítáme všechna doplnění našich informací a upozornění na změny, na nová muzea a galerie, i na instituce, které se nám nepodařilo do tohoto vydání "vypátrat". Redakční uzávěrka byla v květnu 1999.

Yvonna Fričová

---

Nakladatelství TITANIC, http://www.titanic.n.cz, titanic.n@gmail.com, Plzeňská 222, 150 00 Praha 5, tel: 257211257
[ Úvod | Knihy | Turistické informace | Fotoarchiv | Tiskové služby ]