logoT I T A N I C


---
menu
Knihy

Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, fotografie Pavel Frič:
industriál_paměť_východiska

Industrial

Ing. arch. Eva Dvořáková (1949) Od roku 1974 působí v oblasti památkové péče, v Národním památkovém ústavu vede agendu technických památek, věnuje se výzkumu industriálních a technických areálů a objektů.

PhDr. Benjamin Fragner (1945) Řídí Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT, je kurátorem, organizátorem a spoluautorem řady odborných akcí a výstav. Zabývá se dějinami techniky a teorií architektury a urbanismu.

Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (1950) Jako tvůrčí architekt projektuje, účastní se architektonických soutěží a výstav, jako pedagog přednáší na Fakultě stavební ČVUT (průmyslové stavby, architektonická tvorba), ve VCPD mj. řeší problematiku rehabilitace a transformace industriální architektury.

Všichni tři autoři patří k iniciátorům Sekce ochrany průmyslového dědictví Národního technického muzea v Praze (1987) i k zakladatelům VCPD. Popularizují problematiku a nové trendy v chápání průmyslové architektury u odborné i laické veřejnosti: organizují mezinárodní bienále „Industriální stopy“, přednášejí, účastní se odborných akcí a výstav, samostatně i společně publikují (mj. Industriální skanzen Čechy a Morava, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Industriální cesty českým středozápadem, Industriální stopy – architektura konverzí, Pražský industriál).

Pavel Frič (1955) Fotograf. Podílel se na řadě publikací nakladatelství Titanic (mj. 20. století české architektury, Czech Republic – Images of Czech Architecture, Obrazy z dějin české architektury, Muzea a galerie v České republice, Národní kulturní památky a památky České republiky zapsané na seznam UNESCO).

OBSAH

PECE
Železárna v Kovářské
Vápenka v Kovářské
Huť v Šindelové
Stará huť u Adamova
Pacoldova vápenka v Chuchli
Klamova huť
Vysoké pece Vítkovických železáren
Vojtěšská huť
Králodvorská cementárna

TĚŽNÍ VĚŽE
Uhelný důl Alexandr
Uhelný důl Habsburk
Uhelný důl Hlubina
Uhelný důl Anselm
Uhelný důl Mayrau
Uhelný důl František Josef
Uhelný důl Wanieck
Rudný důl Ševčiny
Uhelný důl Michal

MLÝNY
Hamr v Dobřívu
Větrný mlýn v Ruprechtově
Žentour Čenokosteleckého pivovaru
Mlýny zvané Jiráskovy
Mlýn bratří Winternitzů
Akciový parní mlýn v Holešovicích
Parní mlýn v Hostivaři

VODA A ENERGIE
Vodní elektrárna Popelnice
Vodní elektrárna Háj u Mohelnice
Vodní dílo Nymburk
Vodní dílo Kostelec n/L

VODA A MĚSTO
Letenská vodárna
Vršovická vodárna
Věžový vodojem v Malých Všelisech
Věžový vodojem v Kolíně
Čistírna odpadních vod v Bubenči
Vodárna a filtrační stanice v Podolí

CUKR, LÍH, OLEJ, MASO
Cukrovar v Dymokurech
Cukrovar ve Zvoleněvsi
Továrna na líh a potaš na Zlíchově
Lisovna řepkového oleje v Karlíně
Městské jatky ve Varnsdorfu
Městké jatky v Ostravě
Městské jatky v Kraslicích

HALY
Strojovna dolu Barbora
Elektrárna koksovny Karolína
Energetická ústředna č. III
Chemické závody v Mariánských Horách
Ferra
Hlavní nádraží v Praze

„ETÁŽOVKY“
Přádelna „Klášter“
Textilní továrna Feigl & Widrich
Továrna na sukna Alois Larisch a synové
Továrna na sukna Florian Schmidt a syn
Továrna na stuhy a prýmky Franz Gabler
Továrna na sukna bratří Kulkových
Přádelna Hellmann
Nová přádelna C. B. G.
Přádelna vlny E. E. Esslera
Obuvnické závody Baťa ve Zlíně
Továrna automobilů J. Walter a spol.
Aero
Veřejná skladiště přístavu Holešovice
Ústřední skladiště Ministerstva pošt a telegrafů

PIVOVARY
Knížecí schwarzenberské pivovary
Pivovar v Černém Kostelci
Pivovar v Petrohradu
Pivovar Černá Hora
Společenský pivovar v Žatci
Akciové ledárny v Braníku
Sušárna chmele – dům Abelesů
Sušárna chmele – dům bratrů Christlových
Sušárna a sklad chmele v Trnovanech

Ukázky vnitřních dvojstran

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

Ukázka vnitřní dvojstranyUkázka vnitřní dvojstrany

---

Nakladatelství TITANIC, http://www.titanic.n.cz, titanic.n@gmail.com, Plzeňská 222, 150 00 Praha 5, tel: 257211257
[ Úvod | Knihy | Turistické informace | Fotoarchiv | Tiskové služby ]