logoT I T A N I C


---
menu
Knihy
Detske divadelni studio Prahy 5 - Deset let (obalka knihy)

vnitrni dvoustrana

vnitrni dvoustrana

vnitrni dvoustrana

Jan Frič
Magdalena Pospíšilová: Dětské divadelní studio Prahy 5
Deset let

Dětské divadelní studio Prahy 5 (DDS) (http://dds.wz.cz) je kulturně-výchovný program pro děti a mládež od pěti do osmnácti let. Tento dlouhodobý projekt realizují herci pražských divadel a studenti DAMU. Jeho cílem je výchovná práce s dětmi, probuzení jejich aktivity v době převážně pasivně přijímané kultury, probouzení fantazie, hravosti, přirozené dětské kreativity a hledání způsobů komunikace prostřednictvím tvorby. Tím, že každý rok děti vytvářejí "své" divadelní představení, se učí zodpovědnosti a úctě k práci druhého. Stávají se propagátory aktivně provozované umělecké činnosti (divadelní, výtvarné i hudební), která je může příznivě ovlivnit zvláště v době dospívání.
DDS navazuje na Dětské studio divadla Labyrint na Smíchově, které vzniklo v roce 1992 a pracovalo pod divadelním vedením do jara 1998. Po zrušení divadla přešlo pod správu nadace Umění pro zdraví a stalo se její součástí pod názvem Dětské divadelní studio Prahy 5. Úřad městské části Praha 5 pronajal DDS nebytové prostory ve Švédské ulici 35 na Smíchově a financoval jejich rekonstrukci. Činnost DDS podporují zastupitelé městské části Prahy 5 a Magistrát hl. města Prahy svými granty. Od září 1999 začalo DDS spolupracovat se souborem budoucího Švandova divadla. Někteří členové souboru CD 94 se stali lektory DDS a dětský soubor vystoupil poprvé v Divadle v Celetné 24. 10. 1999 na oslavě pátých narozenin CD 94. Doposud hrálo DDS svá představení právě v tomto divadle. Po rekonstrukci Švandova divadla jeho ředitel Daniel Hrbek zařadil DDS do koncepce divadla tak, že zde bude mít stálou scénu pro uvádění svých představení. Tak se DDS opět vrátilo tam, kde vzniklo: 22. února 2003 proběhl ve Švandově divadle festival k desátému výročí DDS, na němž byl pokřtěn almanach "Dětské divadelní studio Prahy 5 - Deset let" a stejnojmenné CD s nahrávkami písní z představení DDS...

---

Nakladatelství TITANIC, http://www.titanic.n.cz, titanic.n@gmail.com, Plzeňská 222, 150 00 Praha 5, tel: 257211257
[ Úvod | Knihy | Turistické informace | Fotoarchiv | Tiskové služby ]