logoT I T A N I C


---
menu
Turisticke informace

Nakladatelství je specializované na informace o památkách, architektuře, kulturní historii a tradicích České republiky. Bohatý tematický fotoarchiv, zakázkové fotografování interiérů a exteriérů, banka aktuálních informací.

Některé z našich
úspěšných titulůobalka

Průvodce po industriální minulosti a technických památkách Středočeského kraje / A Guide to the Industrial Past and Technical Monuments of Central Bohemia

Jedenáct středočeských regionů je představeno pomocí technických a industriálních památek, které dokreslují historický vývoj naší země od středověké těžby surovin, přes manufakturní výrobu až po průmyslovou revoluci a rozvoj průmyslu, těžby, vodního hospodářství, dopravy atd. ve 20. století. 100 stran 10x21 cm, 100 fotografií, mapky. Neprodejné. Výroba na objednávku.

obalka

Praha

Základní informace o Praze formou přátelského fejetonu (o službách pro turisty, o dopravě a bezpečnosti v ulicích, kouzlo historického centra s příležitostí ke kulturním zážitkům, nakupování, občerstvení, co je nutné v Praze vidět, aby člověk mohl říci, že viděl Prahu, pražská zeleň).
Skládanka 10x21 cm, 12 stran, 30 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky, holandsky a rusky. Neprodejné. Výroba na objednávku.

obalka

Česká hudba

Stručný místopis české hudby v průběhu staletí od raného středověku do současnosti seznamuje s vývojem hudby a hudebnosti českého národa, upozorňuje na místa s pozoruhodnou hudební tradicí, na expozice hudebních nástrojů, životopisné expozice význačných skladatelů, oblíbená místa zahraničních umělců, historická divadla a koncertní sály. Přehled významných festivalů a koncertů v turisticky atraktivních historických místech (zámky, kostely atd.) s daty, kontaktními adresami, internetovým spojením, informace o předprodeji vstupenek apod.
32 stran, 35 fotografií 10x21 cm, anglicky, německy. Neprodejné. Výroba na objednávku.

obalka

Církevní památky
Kostely, kláštery, poutní místa

Deset turistických tras po nejvýznamnějších církevních památkách České republiky (kostely, kláštery, poutní místa)
36 stran 10x21 cm, 60 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky, polsky, maďarsky. Neprodejné. Výroba na objednávku.

obalka

Oceněno na veletrhu
Holiday World 2002!

Muzea a galerie v České republice

Výběr stovky největších a nejzajímavějších stálých muzejních expozic a uměleckých sbírek galerií. Vedle zemských a specializovaných muzeí existují po celé republice stovky regionálních a místních muzeí s bohatými sbírkovými fondy. Vybraná muzea charakterizují jednotlivé turistické regiony (včetně Prahy a Brna) s jejich typickou historií a kulturou.
48 stran 10x21 cm, 100 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky a francouzsky. Neprodejné, Výroba na objednávku.
Kompletní český soupis muzeí a galerií se stálými expozicemi a otevřených v pravidelných časech – viz Muzea a galerie.

obalka

Židovské město pražské

Stručná historie někdejšího ghetta se zaměřením na památky, které přečkaly asanaci na přelomu 19. a 20. století - židovskou radnici, synagogy (s výjimkou dosud funkční Staronové synagogy jsou v nich expozice Židovského muzea) a unikátní Starý židovský hřbitov. Židovské svátky v roce 2002 a 2003.
Skládanka 10x21 cm, 12 stran, 26 foto, anglicky, holandsky, španělsky, italsky, francouzsky. Neprodejné. Výroba na objednávku.

obalka

Oceněno na veletrhu
Holiday World 2002!

Cesta časem (Tisíc let architektury v Čechách a na Moravě)

Průřez vývojem architektury a dochovaných památek první kategorie na území všech regionů včetně Prahy a památek zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tematické dvoustrany představují středověká města, církevní památky, hrady a zříceniny, renesanční zámky i městskou architekturu, barokní zámky, kostely a poutní místa včetně tří tras po vrcholných dílech mistra barokní gotiky G. Santiniho, zmiňují rokoko, klasicismus, romantický historismus 19. století i vývoj moderní architektury 20. století až po současnost. Doplněno schematickými mapkami.
Brožura A4, 28 stran, 60 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky. Neprodejné. Výroba na objednávku.

obalka

Architektura v Čechách a na Moravě

Obrazová brožura stručně provází historií architektury na území dnešní České republiky. V kontextu historických událostí představuje nejstarší dochované památky románského slohu, tři století gotického umění, renesační rozkvět měst, barokní dobu i návrat ke klasickému stylu, romantismus 19. století i moderní směry architektury 20. století. Pro návštěvníky České republiky vytipovala sedm desítek vynikajících a turisticky atraktivních památek ve všech regionech, přináší také přehled možností studia historických architetonických plánů v českých archivech.
Brožura 10x21 cm, 36 stran, 70 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky, holandsky. Neprodejné, Výroba na objednávku.

obalka

Architektura v Praze

Přehled vývoje historických stavebních slohů na pražských památkách. Obrazova brožura doporučuje turistům návštěvu nejvýznačnějších a umělecky nejcennějších míst v hlavním městě.
36 stran 10x21 cm, 60 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky, holandsky. Neprodejné, Výroba na objednávku.

obalka

Poutní místa v České republice

Odedávna lidé navštěvovali posvátná místa, o nichž věřili, že jejich modlitba tam bude zvláště účinná. Také křesťané toužili spočinout v rozjímání na takových místech, chtěli spatřit ostatky světců nebo jiné podivuhodné předměty, doufali v zázračnou moc uzdravujících pramenů. Poutě do Jeruzaléma, do Svaté země palestinské na místa poznamenaná Kristovou přítomností, nebo k hrobům mučedníků do Říma jsou staré jako křesťanství samo. Katolická církev poutě vždy doporučovala, konala a někdy též ukládala jako výraz pokání.
V průběhu dějin křesťanské víry v Čechách a na Moravě (od 9. století) vznikly stovky poutních míst, přes 300 z nich je mariánských. Návštěva kteréhokoliv z nich jehlubokým a povznášejícím estetickým zážitkem, inspirujícím a duchovně posilujícím nejen pro katolíka, ale i pro jinověrce nebo ateistu. Bohatě fotograficky ilustrovaná brožura upozorňuje na 70 nejznámějších poutních míst a jejich tradici.
24 stran 10x21 cm, 70 fotografií, anglicky, německy, italsky, španělsky, francouzsky a polsky. Neprodejné. Výroba na objednávku.

Zajímavost

Vydáváme katalogové karty k emisím pamětních mincí České národní banky.


obalka
---

Nakladatelství TITANIC, http://www.titanic.n.cz, titanic.n@gmail.com, Plzeňská 222, 150 00 Praha 5, tel: 257211257
[ Úvod | Knihy | Turistické informace | Fotoarchiv | Tiskové služby ]